Rathera

Rathera Additief Diagnose en Therapie Systeem

Bestaande uit elektro-acupunctuur (o.a.Vega) diagnose en therapie door oa. de Rathera. Elektro-acupuntuur is een veilige en pijnloze methode om klachten te verhelpen en klachten te voorkomen. De behandelwijze is gebaseerd op kennis van homeopathie en acupunctuur en reguliere geneeskunde en is geschikt voor kinderen vanaf baby. Behandeling is zinvol als het lichaam zelf niet (meer) in staat is de klachten te verhelpen. Met behulp van elektro-acupunctuur (o.a. Vega) stelt de therapeut vast welke verstoringen in het lichaam aanwezig zijn. Vervolgens behandelt hij de oorzaak van de klachten, niet de symptomen maar de gesignaleerde verstoringen. Het uiteindelijke doel is evenwichtsherstel van lichaam en geest.In principe kunnen alle klachten met behulp van bio-resonantie (Rathera, RADTS) behandeld worden. Veel behandelde klachten zijn chronische vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten, allergieën, hoofdpijn, darmstoringen, huidklachten, hormoon-storingen en emotionele storingen zoals angsten en depressies. Bij klachten is het altijd wenselijk eerst de huisarts en eventueel een specialist te bezoeken.


 

Gezond worden… gezond blijven

Behandeling met elektro-acupunctuur kan de volgende doelen hebben:

1. Klachten verhelpen en weer gezond worden:

Met behulp van elektro-acupunctuur worden oorzaken van klachten opgespoord en vervolgens behandeld. De klachten zijn vaak veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. Ook schadelijke stoffen van buitenaf kunnen klachten tot gevolg hebben, bijvoorbeeld insekticiden, kleur- en verfstoffen, medicijnresten en amalgaam. Andere veroorzakers van klachten zijn bijvoorbeeld hevige emoties en straling van elektrische apparaten. Vaak ligt de oorzaak ver in het verleden en zijn patiënten afhankelijk van medicijnen die vaak slechts de symptomen bestrijden. Elektro-acupunctuur kan het evenwicht herstellen zodat de klachten verdwijnen en medicijnen of minder of soms niet meer nodig zijn.
 

2. Gunstig beïnvloeden van chronische ziektes:

Chronische ziektes zoals suikerziekte en reuma zijn over het algemeen niet te genezen met elektro-acupunctuur. De behandeling kan echter wel een goede invloed hebben en de ziekte beter beheersbaar maken. Hierdoor voelen de patiënten zich aanzienlijk fitter.

3. Behoud van gezondheid:

Mensen die zich gezond voelen, willen ook in de toekomst gezond blijven. Elektro- acupunctuur kan proberen vroegtijdig verstoringen op te sporen en te behandelen. De behandeling kan dus ook een preventief doel hebben. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk eens per periode of per jaar een preventieve diagnose te laten stellen.


 

Diagnose: op zoek naar verstoringen

De RADTS-therapeut zal in het eerste gesprek de voornaamste klachten inventariseren en vragen stellen over het gebruik van medicijnen en andere middelen. Vervolgens meet hij met behulp van testbuisjes de belangrijkste functies van het lichaam. Zo verzamelt hij informatie over de werking van organen zoals nieren, lever en darmen en van weefsels zoals spieren, zenuwen en slijmvliezen. De meting heeft ook betrekking op invloeden van buitenaf zoals virussen, vergiftigende stoffen en elektromagnetische belasting. Bovendien meet de therapeut de hormoontoestand, het energieniveau en het afweersysteem en kan hij nagaan of er een tekort is aan vitaminen en mineralen. Om de meting te kunnen uitvoeren, maakt de therapeut een meetkring tussen de patiënt en het meetapparaat.De patiënt houdt hiervoor een hand-elektrode vast. De therapeut meet systematisch alle functies. Door de reacties op de signalen, komen verstoringen aan het licht. Iedere functie heeft een normwaarde; de wijzer van het apparaat geeft aan of de functie verstoord is. Naast de methode met de buisjes, zal de therapeut aanvullende informatie over verstoringen verzamelen via energiebanen. Hiervoor meet hij op de acupunctuur-meridianen, die corresponderen met organen en weefsels. De meting vindt op dezelfde manier plaats. De therapeut zal zo nodig nog een aantal gerichte vragen stellen ter aanvulling van de meting. Vervolgens geeft hij informatie aan de patiënt over de verstoring die bij de patiënt bepaalde klachten-verschijnselen geeft.

Tijdens het eerste bezoek zullen alle functies worden gemeten om een complete diagnose te kunnen stellen. Bij vervolgbehandelingen meet de therapeut die functies die voor het vervolg van de behandeling van belang zijn.