Voorwaarden

Privacy:

Binnen de praktijk gelden de privacy-regels. Dat betekent dat de informatie die u geeft niet doorgegeven wordt aan derden. De map, waar uw naam, klacht en aard van de behandeling in staan, blijft voor derden gesloten.

Afmelding of wijziging afspraak:

Op het afsprakenkaartje staat het telefoonnummer van de praktijk. Voor afmeldingen en wijzigingen kunt u dit nummer bellen. Wij zijn uitsluitend telefonisch bereikbaar op maandag,dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur en van 19 tot 21 uur. Mocht u het antwoordapparaat treffen, spreekt u dan uw boodschap in. Buiten de bovenstaande beltijden zal ik u niet terugbellen, tenzij dit noodzakelijk is. Afspraken kunt u wijzigen tot 24 uur van te voren, daarna zal de behandeling worden berekend. Afmelden kunt u ook per e-mail doen. Dit geldt ook wanneer u een waarnemer krijgt.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Voor de AVG wet die geldt vanaf 25 mei 2018 heeft u als patiënt toegevoegde rechten en plichten.
U moet toestemming geven voor digitale marketing.
U heeft – recht op inzage in uw dossier
-recht op rectificatie
-recht op vergetelheid
-recht op beperking van verwerking
-recht op overdraagbaarheid van gegevens
-recht van bezwaar

Verantwoordelijkheid:

Zowel de fysiotherapeut als de acupuncturist zijn volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van de behandeling. Als cliënt bent u verantwoordelijk voor het betalen van de rekening.

De kosten van de behandeling:

Voor de gehele of gedeeltelijke restitutie van de kosten van fysiotherapie kunt u zich verzekeren bij een zorgverzekeraar. Het tarief is door de desbetreffende zorgverzekering vastgesteld. De meeste zorgverzekeraars hebben met ons een contract. Dit is te lezen op hun website. Dat impliceert dat die declaraties bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden. Indien u niet voor fysiotherapie verzekerd bent, of hebben wij geen contract met uw zorgverzekering, dan betaalt u aan het eind van ieder consult contant of via een pinautomaat. In de wachtkamer hangt een lijst met tarieven die voor de fysiotherapieconsulten gelden. Deze tarieven worden gebruikt als u de behandeling zelf moet betalen.
Indien u verzekerd bent voor fysiotherapie word u verzocht bij de eerste behandeling uw bewijs van inschrijving bij de zorgverzekeraar, met uw inschrijfnummer en uw BSN nummer te tonen. U ontvangt een afsprakenkaartje, waardoor u zelf het aantal behandelingen kunt controleren.

Voor de N.A.E.T. behandelingen gelden de voorwaarden van de acupunctuur.

Klachten:

Als u na uw behandeling(en) een klacht heeft, bespreek die eerst met uw fysiotherapeut of acupuncturist. U kunt gerust een derde meenemen voor dit gesprek. Mocht dit voor u geen bevredigende oplossing geven, dan krijgt u een folder mee, welke stappen u nog meer kunt ondernemen. Voor de fysiotherapie heeft de KNGF een klachtencommissie in Amersfoort. Voor de acupuncturist is dit de N.V.A, ook gevestigd in Amersfoort.
Uw klachten worden dus uiterst zorgvuldig behandeld door het K.A.B. (Klachtencommissie Alternatieve Behandelingswijzen).

Mocht u verder nog vragen hebben, stel ze gerust.
praktijk Kleisen
G.A.Holzmüller-Teengsstraat 50
1827PK Alkmaar
tel: 072-5625727