Voorwaarden

Privacy:

Binnen de praktijk gelden de privacy-regels. Dat betekent dat de informatie die u geeft niet doorgegeven wordt aan derden. De map, waar uw naam, klacht en aard van de behandeling in staan, blijft voor derden gesloten.

Afmelding of wijziging afspraak:

Op het afsprakenkaartje staat het telefoonnummer van de praktijk. Voor afmeldingen en wijzigingen kunt u dit nummer bellen. Wij zijn uitsluitend telefonisch bereikbaar op maandag,dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur en van 19 tot 21 uur. Mocht u het antwoordapparaat treffen, spreekt u dan uw boodschap in. Buiten de bovenstaande beltijden zal ik u niet terugbellen, tenzij dit noodzakelijk is. Afspraken kunt u wijzigen tot 24 uur van te voren, daarna zal de behandeling worden berekend. Afmelden kunt u ook per e-mail doen. Dit geldt ook wanneer u een waarnemer krijgt.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Voor de AVG wet die geldt vanaf 25 mei 2018 heeft u als patiënt toegevoegde rechten en plichten.
U moet toestemming geven voor digitale marketing.
U heeft – recht op inzage in uw dossier
-recht op rectificatie
-recht op vergetelheid
-recht op beperking van verwerking
-recht op overdraagbaarheid van gegevens
-recht van bezwaar

Verantwoordelijkheid:

Zowel de fysiotherapeut als de acupuncturist zijn volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van de behandeling. Als cliënt bent u verantwoordelijk voor het betalen van de rekening.

Klachten:

Als u na uw behandeling(en) een klacht heeft, bespreek die dan eerst met uw fysiotherapeut of acupuncturist. U kunt gerust een derde meenemen voor dit gesprek. Mocht dit gesprek geen bevredigende oplossing voor u geven, dan kunt u zich wenden tot de beroepsverenigingen. Voor de fysiotherapie is dat de KNGF in Amersfoort en voor de overige therapieën de N.V.A. in Amersfoort. De N.V.A. werkt met de geschilleninstantie Stichting Zorggeschil

Mocht u verder nog vragen hebben, stel ze gerust.
praktijk Kleisen
G.A.Holzmüller-Teengsstraat 50
1827PK Alkmaar
tel: 072-5625727