Fysiotherapie

Ik voldoe aan alle wettelijke eisen en heb ook contracten met de meeste zorgverzekeraars. Ik handel ook volgens de richtlijnen die door de beroepsvereniging gehanteerd worden. Mensen die zich aanmelden voor de fysiotherapie doen dit soms met een verwijsbrief van de huisarts of een specialist.

Maar vanaf 1 januari 2006 mogen de fysiotherapeuten ook zonder verwijsbrief behandelen. Dan vindt er eerst een screening plaats om te beoordelen of de klacht wel voor behandeling in aanmerking komt of dat het misschien toch beter is om eerst naar de huisarts te gaan. Als ik besluit om u in behandeling te nemen (met wederzijds goedvinden), dan gaat er een kennisgevingsbriefje naar de huisarts zodat hij weet dat u hier onder behandeling bent. Dit ben ik verplicht.
 

Na de screening volgt een onderzoek van het lichaam in relatie met de klacht. In de regel zijn dit klachten van het bewegingsapparaat, maar ook hoofdpijn en gespannenheid kan voor fysiotherapie in aanmerking komen. Daarna wordt er een behandelplan opgesteld. U wordt er iedere keer bij betrokken omdat het over uw lichaam gaat. U speelt de hoofdrol. Ik stuur aan. De kracht van mijn praktijk is de kleinschaligheid van de praktijk en daarmee creeër ik een grotere betrokkenheid met mijn cliënten. Hier bent u iemand met een klacht en niet alleen de klacht.