Fysiotherapie

Ik sta in het kwaliteitsregister van de fysiotherapie, maar werk contractvrij. Dat betekent dat u na iedere behandeling een factuur overhandigd krijgt en deze zelf moet declareren bij uw  zorgverzekering.

Niet alle polissen vergoeden deze wijze van declareren.